SECURITY
TRENDS

Bezpieczeństwo w erze cyfrowej

Dynamiczny rozwój technologii IT, łatwość korzystania z narzędzi w chmurze, współdzielenie zasobów, mobilny dostęp czy bezpieczeństwo? W dzisiejszym biznesie nie trzeba dokonywać takich wyborów. Te światy można i należy pogodzić.

Zbadaliśmy status quo cyberbezpieczeństwa dużych i średnich przedsiębiorstw działających w Polsce. Rolą biznesu jest znajdowanie nowych okazji do rozwoju, związanych z narzędziami IT, a rolą działów bezpieczeństwa w firmach jest znajdowanie odpowiedniej strategii, która uczyni ten rozwój bezpiecznym. Z naszego raportu wynika, że uczą się nad tym pracować, edukować się wzajemnie i korzystać z odpowiednich narzędzi technologicznych. Najważniejsza rola CSO to nie tylko zapewnienie ciągłości działania, ale także wpisanie bezpieczeństwa IT w strategię całej firmy, wspomaganie jej rozwoju.

Zapraszamy do lektury raportu z badania Security Trends. Bezpieczeństwo w erze cyfrowej!

Dowiadujemy się m.in. że:

  • Zapewnienie ciągłości działania systemów to absolutny priorytet dla 70% CSO.

  • Zdaniem 81% CSO wiedza użytkowników o zagrożeniach nie nadąża za rozwojem technologii.

  • 65% firm posiada własny zespół ds. reagowania na incydenty.

  • W 36% przedsiębiorstw budżety na bezpieczeństwo wzrosną.

  • Ponad połowa CSO uważa, że najważniejszą zaletą cloudu jest odporność na awarie.

  • Jedna trzecia firm wdrożyła strategię cyberbezpieczeństwa.

  • 79% organizacji posiada procesy zgodne ze standardami bezpieczeństwa.

  • 43% firm ma scentralizowane rozwiązanie do zarządzania bezpieczeństwem urządzeń mobilnych.

“Priorytetem CSO w sektorze publicznym jest zabezpieczenie przed wyciekami danych i zapewnienie ciągłości działania.”

“Technologia stała się nierozerwalną i bardzo ważną częścią biznesu, bezpieczeństwo powinno być integralną częścią strategii i kultury firmy. ”

“CSO chcą kompleksowo podchodzić do bezpieczeństwa firmy, zabezpieczać krytyczne zasoby, wpisywać nowe rozwiązania w złożone środowisko, tak aby były spójne z już funkcjonującymi w organizacji. ”

Sprawdź, jak lepiej przygotować Twoją organizację na wyzwania cyberbezpieczeństwa!

Poznaj najważniejsze zadania CSO

Pobierz Raport

arrow

Strona hostowana przez Targetix Sp. z o. o. dla Microsoft Sp. z o. o.

© 2016 Microsoft